Zakres Usług

Księgowość:

 1. Uproszczona – KARTA PODATKOWA, RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
  a. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT
  b. ZUS przedsiębiorcy
  c. Doradztwo podatkowe
 2. Ogólna – KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  a. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT
  b. ZUS przedsiębiorcy
  c. Doradztwo podatkowe
 3. Pełna – KSIĘGI RACHUNKOWE
  a. Sporządzenie planu kont
  b. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT
  c. Sporządzanie sprawozdań finansowych

Kadry i płace:

 1. Kadry
  a. Pełna dokumentacja pracowników
  b. Weryfikacja rozliczeń czasu pracy pracowników
  c. Sporządzanie umów o pracę
  d. Dokumentacja ZUS
 2. Płace
  a. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  b. Sporządzanie list płac
  c. Naliczanie podatku dochodowego
  d. Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia

Umowy handlowe:

 1. Indywidualne potrzeby – sporządzanie i weryfikacja umów handlowych.

Dzięki współpracy z naszym biurem zyskujecie Państwo czas i swobodę na działanie.

Otrzymujecie gwarancję, że wszystkie ważne kwestie rozliczeniowe i podatkowe zostaną dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dzięki zastosowaniu prostych i intuicyjnych narzędzi oszczędzacie Państwo również czas potrzebny na przekazywanie dokumentów.

Translate »